دانش مدیریت

تصمیم گیری استراتژیک

مدیریت استراتژیک یک رشته تصمیم ها و کارهایی است که به تهیه و اجرای برنامه هایی برای دستیابی به اهداف یک سازمان می انجامد. این استراتژی نه وظیفه مهم را در بر دارد:

تنظیم رسالت سازمان در قالبی گسترده که منظور، فلسفه و هدف های آن را در نظر بگیرد.
تهیه نمادی از سازمان که در آن شرایط و توانایی های داخلی سازمان منعکس شده باشد.
ارزیابی محیط خارجی سازمان که شامل عوامل رقابتی و عوامل محیطی است.
تجزیه و تحلیل گزینه های مختلف سازمان با انطباق آن با محیط خارج.
مشخص کردن بهترین گزینه از طریق ارزیابی هر گزینه در چارچوب مأموریت (رسالت های) سازمان.انتخاب یک رشته هدف های بلندمدت و استراتژی های بزرگ که بتوان از آن طریق به راه های مناسب (گزینه های بهینه ) دست یافت.
تنظیم هدف های سالانه و استراتژی های کوتاه مدت که با هدف های بلندمدت و استراتژی های مهم مطابقت داشته باشد.
به کارگیری استراتژی های انتخابی از طریق تقسیم منابع بودجه بندی شده، که در آن بیشترین تأکید بر کارها، مردم، ساختارها، فن آوران و نظام های پاداش دهی است.
ارزیابی موفقیت فرآیند استراتژیکی به عنوان یک زیربنا برای تصمیم گیری های آینده

برچسب ها
مشاهده بیشتر

سعید ثابت قدم

سعید ثابت فدم مشاور ارشد بازاریابی استراتژِک و خدمات دکتری کسب وکار تحول دیجیتال Doctorate of Business Administration Digital Transformation

نوشته های مشابه

همچنین ببینید

بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن